Over ons

Brouwhuis Belang is ontstaan uit een groepje burgers die vinden dat de grens is bereikt. Wij willen de burgers en bestuurders informeren over de overlast die wordt veroorzaakt door bedrijven op het BZOB in Helmond Brouwhuis. We willen dat bestuurders de belangen van de burgers en haar gezondheid voor het economisch belang stelt.

Geen Kap Brouwhuisse Heide

Geen uitbreiding BZOB

Stop de Stank