Als niemand toegeeft, blijft het stinken in Brouwhuis

Weer een stuk in de krant vandaag 7-2-2019 ED.nl

artikel ed

HELMOND – Het stinkt in Brouwhuis, dat is bekend. Dinsdag vocht mestverwerker Den Ouden strengere regels tegen stank aan bij de rechter. Die zei, dat het bedrijf misschien moet proberen vertrouwen van de wijk terug te winnen. Dat is bij nader inzien misschien wel het begin van een oplossing.

Dit is geen zeldzaam tafereel op een zaterdagmiddag op sportpark Espendonk in de Helmondse wijk Brouwhuis: loopt het thuis spelende voetbalteam van Bruheze net warm, begint de bezoekende club al te klagen. ‘Wat is dat voor een lucht hier?’ De stank die geregeld over de velden trekt, is geen geheim wapen van Bruheze om de tegenstander voor aanvang al te verzwakken. Het is voor inwoners van Brouwhuis een vervelende, soms alledaagse realiteit. Pal naast hun wijk staat de mestverwerkende fabriek van Den Ouden. En die draait ook geregeld in het weekend.

Zesduizend uur

Of het bedrijf daarmee niet kan stoppen, vroeg de rechter in Den Bosch dinsdag. Dat neemt toch al heel wat overlast weg bij de wijkbewoners? „Nee”, antwoordde directeur Jeroen den Ouden. „Dan halen we onze productie niet en kunnen we niet op tijd leveren aan onze klanten.” De directeur legde vervolgens uit dat het bedrijf in zijn recht staat: het mag van de provincie per jaar ruim zesduizend uur draaien. Op welke momenten dat is, maakt niet uit. Vervelend misschien voor omwonenden, maar het is wel volgens afspraak.
Die laatste zin vat het probleem samen van de geurproblematiek in het zuidoosten van Helmond. Daar liggen een bedrijventerrein voor zware industrie (BZOB) en een woonwijk naast elkaar. Ooit leek dat op de provinciale tekentafel geen probleem. De praktijk bewees het tegendeel. Maar eenmaal verleende rechten zijn moeilijk terug te draaien.

Visvoer naar Duitsland

Niettemin voeren vier partijen strijd om de stank in te dammen: de wijkraad, actiegroep Brouwhuis Belang, de provincie en de gemeente Helmond. Zeker sinds GroenLinks vijf jaar geleden tot het stadsbestuur toetrad, is schone lucht een thema geworden. Het resultaat tot nu toe is bemoedigend. Mengvoederproducent Coppens, ook op het BZOB, heeft de overlast aardig beperkt. De productie van visvoer verhuisde naar Duitsland, de schoorsteen werd verhoogd en voorzien van betere filters. Ook buurman Van Rooi Meat heeft recent op verzoek van de gemeente de uitstoot een stuk minder hinderlijk gemaakt.
Hoe kan het dan, dat mestverwerker Den Ouden nog altijd goed is voor duizenden telefoontjes naar de Omgevingsdienst (ODZOB), zeg maar de provinciale ‘stadswachten’? Om te beginnen ruikt mest onaangenamer dan vlees of mengvoer. De geur van kippenpoep prikt sneller door de grens van wat de menselijke neus nog als ‘aangenaam’ betitelt. Om die lucht te maskeren is meer nodig dan filters en wassers die bij de andere bedrijven voldoen.

Mest in riool

Nog een probleem: Den Ouden is een goedlopend bedrijf, dat geen minuut wil missen van de toegestane productietijd. Op zich een goed recht van de ondernemer. Maar in het (recente) verleden is gebleken dat Den Ouden er niet voor terugschrikt om de grenzen op te zoeken van de vergunning. De provincie constateerde meer dan eens dat Den Ouden te hard stonk of silo’s lekten. In 2017 kwam zelfs zoveel vloeibare mest in het openbare riool terecht, dat de rioolzuivering in Aarle-Rixtel tijdelijk dicht moest.

De oplossing?

Den Ouden wil best een hogere schoorsteen bouwen en investeren in stankbeperkende technieken, maar alleen wanneer het óók meer mag produceren. Want die investering wil het terugverdienen. Per saldo stinkt het na uitbreiding minder, ook omdat het bedrijf met drogere mest wil gaan werken. Zegt Den Ouden. Als dat niet zo is, schroeft het de productie terug. Belooft Den Ouden. Dat geloven de buurt, de gemeente en de provincie niet, na jaren van overlast en gemarchandeer met regels. Eerst ruiken, dan geloven. Het valt ze moeilijk kwalijk te nemen.

Strengere regels.

Dinsdag boog een rechter zich over een bezwaar van Den Ouden tegen strengere regels van de provincie. De uitspraak komt binnenkort. De rechter riep Den Ouden voor nu op om opnieuw met de omgeving te praten over een oplossing. Dat gesprek liep afgelopen zomer stuk. Op de achtergrond loopt nog een zaak bij de Raad van State tegen Den Ouden, over klachten uit de buurt in 2016. Intussen wacht Den Ouden op een nieuwe vergunning van de provincie om te mogen uitbreiden.
Het bedrijf wil graag door, begrijpelijk. Maar hoeveel weerstand wil het trotseren? Is de suggestie van de rechter zo gek om in de weekenden te stoppen met produceren? Daarmee koopt Den Ouden in elk geval tijd en goodwill in de stad. Aan de andere kant zijn de wijk, gemeente en provincie inmiddels ook niet meer van hun standpunt af te brengen. Zolang dat van beide kanten zo blijft, houdt het in Brouwhuis voorlopig niet op met stinken.

 

Simon Rood

Rechter vindt dat mestverwerker Den Ouden in Helmond vertrouwen van wijk moet winnen

Hier onder het verslag van ED.nl over de rechtzaak van vandaag 5-2-2019.
Onze standpunten hebben we vandaag nogmaals goed duidelijk kunnen maken.
De rechter heeft een duidelijk beeld van de overlast die de bewoners ervaren.
Wij zijn erg blij met de ondersteuning van de gemeente en met name van onze wethouder Antoinette Maas.
Wij, Brouwhuisbelang / bewoners, willen een einde aan de stankoverlast.
Eerst ruiken en dan geloven.
We willen zeker niet tegen een hogere schoorsteen aan kijken en dan ook nog in het weekeinde stank ervaren!
Dus alleen in de volgende volgorde:
Den Ouden moet het vertrouwen terug winnen van de bewoners.
Met bijv. stank reducerende maatregelen op de bestaande schoorsteen.
Als dit werkt willen we pas mee denken over een verhoging van de schoorsteen.
Als deze combinatie geen overlast veroorzaakt, dan valt er pas te praten over verhoogde productie!

 

 

HELMOND – De Helmondse mestverwerker Den Ouden zou vertrouwen moeten terugwinnen onder de inwoners van de wijk Brouwhuis. Als die minder stank ervaren, kan Den Ouden misschien sneller sympathie krijgen om uit te breiden.

Dat gratis advies kreeg Den Ouden dinsdagochtend van bestuursrechter Maarten Verhoeven. In Den Bosch probeerde hij helderheid te krijgen in een langslepend conflict tussen de mestverwerker aan de ene kant en Brouwhuis, de gemeente Helmond en de provincie aan de andere kant. Het advies van de rechter betekent juridisch overigens niks, hij sprak het uit omdat hij merkte hoezeer de partijen tegenover elkaar staan.

Over vier weken doet Verhoeven wel alvast uitspraak over de vraag: is het terecht dat Den Ouden sinds 2018 aan strengere regels moet voldoen? Den Ouden vindt van niet. De provincie, de wijk en Helmond vinden van wel. De provincie legde de zogeheten maatwerkvoorschriften op, omdat Den Ouden bij controles méér stank uitstootte dan in de vergunning is toegestaan.
Den Ouden bestrijdt dit en vindt dat het bedrijf harder wordt aangepakt dan andere op industrieterrein BZOB. Bovendien bestaat er discussie over de manier waarop de provincie geuroverlast meet. De rechter kwam er afgelopen zomer niet uit en vroeg hulp van het onafhankelijke onderzoeksbureau STAB.
Dat concludeerde onder meer, dat de huidige manier waarop Den Ouden de stank probeert te verminderen, niet afdoende is. Een hogere schoorsteen bouwen helpt wel. Al helemaal als die pijp voorzien is van een speciale techniek om stank af te breken, de zogeheten koude-plasma-methode.
Stankruzie
En dan komt nu het ingewikkelde van de stankruzie in Helmond. Den Ouden is bereid de fabriek te vernieuwen om de geurhinder tegen te gaan. De wijk juicht een betere schoorsteen en schone techniek toe. Maar, Den Ouden wil hierin alleen geld steken als het de productiecapaciteit tegelijkertijd mag vergroten. De wijk Brouwhuis, Helmond en de provincie vrezen dat dan alle moeite voor niks is. Zij willen eerst bewijs.
„Eerst ruiken, dan geloven dus,” vatte de rechter samen. Ga nog eens om tafel, opperde Verhoeven dinsdag. „Dat hebben we gedaan”, zei directeur Jeroen den Ouden. Afgelopen zomer liep een overleg tussen het bedrijf, omwonenden, gemeente en provincie vast. „Toen lag dezelfde suggestie op tafel als u nu doet”, zei de Helmondse wethouder Antoinette Maas tegen de rechter. „In de tussentijd ervaren de inwoners elke dag geuroverlast. We willen een uitspraak en een oplossing.”
De uitspraak over strengere regels volgt binnen vier weken. Over een oplossing zei de rechter: „Die zit vooral in het vertrouwen dat Den Ouden moet terugwinnen in de omgeving.”

Beroep vergunning Den Ouden 5 februari 2019


Beste bewoners van Brouwhuis en Rijpelberg Helmond.

Op 5 februari 2019 om 10:15 uur in ‘s-Hertogenbosch dient het beroep over de nieuwe vergunning van Den Ouden. Zoals u misschien weet is Brouwhuisbelang, na het indienen van zienswijze, tegen deze nieuwe vergunning in beroep gegaan. Den Ouden is zelf ook in beroep gegaan en er zijn nu dus 3 partijen.

1. Brouwhuisbelang
2. Directie van Den Ouden
3. OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Inmiddels hebben wij stapels documenten verzameld en diverse onderbouwingen ingediend en aanvullende stukken ingezonden.
Wij van Brouwhuisbelang worden in dit beroep ondersteund door de wijkraad van Brouwhuis en door onze wethouder Antoinette Maas met haar ambtenaren.
Wij nodigen iedereen, die overlast ervaart en/of dit ooit heeft gemeld, dan ook uit om met ons mee te gaan en op de publieke tribune te gaan zitten zodat de rechter ziet dat wij…. de bewoners het niet langer pikken.
Wij hopen dat er veel buurtbewoners aanwezig zullen zijn. Wij hebben jullie steun echt nodig.

Betreft zaaknummer SHE 18 / 1485 WABOM V162
Wanneer?
5 februari om 10:15 uur
Adres:
De rechtbank Oost-Brabant
Leeghwaterlaan 8
5223 BA ‘s-Hertogenbosch

(adres is goed bereikbaar met NS en er is voldoende parkeergelegenheid)

Met vriendelijke groet,
Brouwhuisbelang

GenX-onderzoek kost Helmond 300.000 euro


Uit Het ED van 17-10-2018
HELMOND – De onderzoeken naar de GenX-verontreiniging door het Helmondse bedrijf Custom Powders gaan de gemeente circa 300.000 euro kosten.
Die verwachting spreekt het stadsbestuur uit in de tweede bestuursrapportage van 2018.

Het is nog de vraag of de gemeente de kosten van de onderzoeken (deels) gaat verhalen op Custom Powders.
Gisteren kon ze dat niet aangeven. Het bedrijf zelf wilde niet reageren op de kosten van de GenX-onderzoeken en de aansprakelijkheidsvraag.

GenX ook in moestuin in Helmond?
GenX-stoffen komen vrij bij de productie van teflon voor onder meer antiaanbaklagen.
Ze zijn milieubelastend en mogelijk kankerverwekkend.
Poederverwerker Custom Powders werkte tot voor kort met zulke stoffen, vooral in opdracht van chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht.

Eind vorig jaar bleek Custom Powders de bron van een GenX-verontreiniging in het oppervlaktewater.
Daarna was de vraag of de stoffen zich ook via de lucht zouden kunnen verspreiden.
De gemeente startte samen met onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een groot onderzoek.
Zo werd er onder meer bodemonderzoek gedaan in de directe omgeving van Custom Powders aan de Grasbeemd.
De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend. De gemeente brengt ze in de loop van volgende week naar buiten, laat een woordvoerster weten.
„We moeten nog even wat zaken afstemmen met onze partners, waaronder het RIVM.”
In de bestuursrapportage wordt gesproken over ‘hoge concentraties GenX op bepaalde plaatsen in en rond Helmond’.
Tweede fase
Ondertussen is het GenX-onderzoek in de tweede fase beland.
Onderdeel daarvan is het grond-, grondwater- en gewassenonderzoek van vorige maand in het moestuinencomplex aan de Sluisdijk, nabij Custom Powders.
In fase 2 wordt op de verschillende verontreinigde locaties gekeken hoe zwaar de vervuiling is en (dus) hoe gevaarlijk, aldus de woordvoerster van de gemeente.
Afgelopen voorjaar besloot Custom Powders te stoppen met het verwerken van GenX-stoffen.
Vorige maand verbraken het Helmondse bedrijf en Chemours ook hun samenwerking.
Desondanks legde de gemeente Custom Powders in augustus zogeheten maatwerkvoorschriften op: het bedrijf heeft sindsdien te maken met een flink aantal eisen en beperkingen.
Custom Powders richt zich nu vooral op de voedingsmiddelenbranche.

Nog meer Zware Industrie? update

UPDATE!

Bericht ED van 9-10-2018 over BZOB uitbreiding lijkt niet helemaal te kloppen!
Vandaag 9-10-2018, na de berichten van het ED, is Brouwhuis Belang en de Wijkraad weer in gesprek geweest met de gemeente over de voortgang van de stankoverlast van o.a. Den Ouden. Brouwhuis Belang heeft direct vragen gesteld over dit artikel. Standpunt gemeente: Onderzoek naar mogelijke uitbreiding BZOB-zuid wordt gestart.
BZOB-zuid:  minder dicht bij woongebieden en bestemd voor duurzame, groene en veilige bedrijven. Geen zware industrie!

In dit bericht tevens de Raad informatie brief.

RIB 080 Update bedrijventerreinen

vandaag 9-10-2018 in het ED

Wij van Brouwhuis belang vinden dat de gemeente eerst de huidige shit op moet lossen! Nog meer zware industrie kan echt niet! 

Helmond onderzoekt uitbreiding BZOB-Zuid, ondanks
bezwaren

HELMOND – Ondanks bezwaren van het waterschap en buurgemeente Asten, gaat Helmond toch onderzoeken of het
industrieterrein BZOB naar het zuiden kan uitbreiden. In de eerste drie maanden van 2019 wil Helmond hierover een besluit
nemen.
De uitbreiding naar het zuiden is volgens Helmond nodig omdat de vierkante meters voor zware industrie in de stad aan het opraken
zijn. Het bestaande BZOB-terrein ten zuiden van de wijk Brouwhuis is nagenoeg vol. Het naastgelegen bos was ooit in beeld voor
uitbreiding, maar het in mei aangetreden gemeentebestuur wil die bomen behouden.

De wens om zuidwaarts uit te breiden, stuitte in mei op verzet bij Waterschap Aa en Maas. Het beoogde nieuwe industriegebied is
overloopgebied voor de Astense Aa. Als dat verandert in bedrijventerrein, kan overtollig regen- en grondwater mogelijk niet goed
wegstromen, aldus het waterschap.

Droge voeten
Dijkgraaf Lambert Verheijen is nog steeds tegen het plan. „Ik heb de Helmondse wethouder Jos van Bree gewezen op onze bezwaren,
en op het belang van droge voeten voor Helmond. Ook heb ik de suggestie gedaan om in de regio te kijken naar andere mogelijke
uitbreidingen voor industrie.” Van Bree wil toch een onderzoek starten en heeft het waterschap uitgenodigd daaraan mee te
werken. „Daartoe ben ik bereid”, zegt Verheijen. „Op die manier kunnen we invloed houden op het onderzoek.”

De Astense Aa is tevens de grens met buurgemeente Asten. Zij is ook niet blij met het plan. Wethouder Theo Martens noemde in mei de
wens van Helmond een ‘move die ons verbaast’. Het plan druist volgens hem in tegen provinciale afspraken. „Aan beide kanten van de
grens is waterberging voorzien. Als je de bestemming daarvan verandert, heeft dat grote gevolgen voor de rest van het gebied,” zei
Martens in mei. Hiermee doelt Martens op de groene omgeving van Diesdonk.

Motorcrossbaan
De strook ten zuiden van het BZOB-terrein levert op papier veertig hectare nieuwe bedrijfsgrond op. Helmond gaat ook onderzoeken of
Varenschut-Noord te ontwikkelen is tot zo’n twintig hectare nieuw bedrijventerrein. Hier is lichtere industrie voorzien. In het gebied nabij
de Beemdweg ligt nu onder meer een motorcrossbaan. Helmond erkent dat er volop ‘knelpunten’ zijn, ook voor BZOB-Zuid. De komende
maanden wil de gemeente uitzoeken wat nieuw industriegebied gaat kosten, hoe de bereikbaarheid uitpakt en of alles past binnen de
regels voor natuur en milieu.

Sprookjes

De Directie van Den Ouden ROC vraagt
Brouwhuis Belang in sprookjes te geloven.

Beste Bewoners van Brouwhuis,

Tijdens een gesprek dat Brouwhuis Belang op 21 augustus 2018 had met de Directie van Den Ouden ROC, werd opnieuw gepoogd ons over te halen om in te stemmen met hun plannen en met name om in te stemmen met het verhogen van de schoorsteen. Het e.e.a. zou theoretisch tot minder stankoverlast leiden.
Echter de werkelijke reden waarom Den Ouden ROC de schoorsteen wil verhogen is omdat Den Ouden ROC zonder schoorsteen verhoging de theoretische berekeningen niet rond krijgt om meer dagen te gaan produceren en ook meer stank gaat uitstoten.

Instemmen met een hogere schoorsteen is:
100% zekerheid voor Den Ouden ROC om nog meer stank te gaan produceren;
0% zekerheid voor alle bewoners van Brouwhuis dat op korte termijn minder gaat stinken;
0% zekerheid dat Den Ouden ROC ooit iets aan de verschrikkelijke stankoverlast gaat doen.
Onze boodschap werd niet door Den Ouden ROC in dank afgenomen, maar is wel duidelijk.

Een schoorsteenverhoging gebaseerd op een theorie
die keer op keer in de praktijk niet klopt is onbespreekbaar!
Den Ouden ROC dient eerst in de praktijk te bewijzen dat met aanpassingen van de huidige installatie en vergunde capaciteit de stankoverlast opgelost is.
De in de praktijk gemeten stank uit de bestaande schoorsteen dient minimaal onder het niveau van de huidige vergunning te komen. Verder dient Den Ouden ROC als norm, de in de praktijk waargenomen stank bij huizen en het aantal klachten te hanteren.

Het aanpassen van de installatie van Den Ouden ROC met gelijke capaciteit, gericht op minder stank en zonder schoorsteen verhoging is:
100% zekerheid voor Bewoners dat Den Ouden minder stank gaat produceren;
100% zekerheid voor Den Ouden of continueren van de productiefaciliteit haalbaar is.

Minder waargenomen stank bij huizen en
minder gemeten stank uit de huidige schoorsteen is de oplossing!
De tijd dat Brouwhuis Belang in sprookjes geloofd is voorbij. De stank moet niet op papier minder worden, maar ‘thuis bij alle inwoners van Brouwhuis’

Helmondse mestverwerker Den Ouden blijft nog wel even stinken

Hier het verhaal uit Ed vandaag 14-8-2018:

Helmondse mestverwerker Den Ouden blijft nog wel even stinken
DEN BOSCH – Mestverwerker Den Ouden uit Helmond hoeft waarschijnlijk voorlopig niks met een opdracht van de provincie. Dat werd maandagmiddag duidelijk tijdens een zitting bij de voorzieningenrechter in Den Bosch. En dus blijft het nog wel even stinken in de wijk Brouwhuis.

Een voorzieningenrechter buigt zich over verzoeken om besluiten op te schorten totdat er een definitief oordeel is in een juridische procedure. In dit geval wil Den Ouden voorkomen dat het al aan strenge eisen moet voldoen om stankoverlast voor de omgeving te beperken terwijl er nog rechtszaken lopen.

Geurhinderzaken zijn vaak (technisch) complex. Daarom wordt de bodemprocedure tussen Den Ouden en de provincie voorgelegd aan de Meervoudige Kamer, meldde de voorzieningenrechter maandag direct. Dat kan echter op zijn vroegst begin december. Gezien de zwaarte van de zogeheten maatwerkvoorschriften die de provincie Den Ouden onlangs oplegde, kan het bijna niet anders of die worden dus op pauze gezet.

Waterzuivering
Den Ouden zit op Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant (BZOB) aan de zuidkant van Helmond. Het bedrijf kwam de laatste jaren geregeld negatief in het nieuws, onder meer vanwege lekkende mestsilo’s. In augustus vorig jaar liep zoveel vloeibare mest in het openbare riool, dat de waterzuivering in Aarle-Rixtel uren stillag en pas een paar dagen later weer normaal functioneerde.

Maar het is vooral de stankoverlast in met name Brouwhuis die de gemoederen bezighoudt. Bewoners van deze wijk nabij BZOB zijn het zat, zo bleek uit een geurbelevingsonderzoek. Mensen gaven onder meer aan dat ze in de zomer vaak niet buiten kunnen eten, niet met open raam kunnen slapen en de was niet buiten kunnen ophangen. Want het stinkt, te erg en te vaak.

Metingen
Dat is ook objectief vastgesteld, verklaarde een medewerker van de provincie tijdens de zitting bij de voorzieningenrechter. Bij de schoorsteen van Den Ouden zijn veertien metingen gedaan en in meer dan de helft van de gevallen overschreed het bedrijf het vastgelegde aanvaardbare hinderniveau, aldus de man. Vandaar de strenge maatwerkvoorschriften.

Volgens de advocaat van Den Ouden heeft de provincie niet de juiste procedure gevolgd en is zij daarom niet bevoegd om zulke voorschriften op te leggen. „Aan de geldende normen kunnen we voldoen, aan deze maatwerkvoorschriften niet”, gaf een medewerker van Den Ouden de rechter mee.

De Helmondse wethouder Antoinette Maas liet als inspreker weten: „Het kan zo niet langer.” Zo goed als zeker is het tegenovergestelde het geval.

Inbreng gemeente Helmond zitting 13 augustus 2018

Edelachtbare,

Vandaag sta ik hier als wethouder van Helmond, maar vooral als bestuurlijk vertegenwoordiger van alle inwoners van Brouwhuis. Zij ondervinden al jarenlang geurhinder, of beter gezegd stankoverlast. Overlast van een onaanvaardbaar niveau.

Het staat voor ons vast dat de bedrijfsactiviteiten van Den Ouden stankoverlast veroorzaken voor de inwoners van de woonwijk Brouwhuis. Het drogen van mest leidt tot talrijke klachten vanuit die woonwijk, de verwerking ervan zorgt voor een zeer onaangename, doordringende geur. Een geur die mensen in de zomer naar binnen dwingt. Dit betekent niet samen buiten eten en niet met open raam slapen. Buiten de was ophangen is ondoenlijk, evenals een verjaardagsfeestje organiseren in de tuin. Bewoners plakken noodgedwongen hun brievenbus af om de geur buitenshuis te houden.

Is dit nu een aanvaardbaar hinderniveau? Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van wet- en regelgeving?

In onze ogen is de huidige vergunning van Den Ouden volstrekt ontoereikend om de omgeving te beschermen tegen stankoverlast. Het kan niet zo zijn dat een destijds verleende vergunning wordt gebruikt als vrijbrief om tot in de lengte der jaren een dergelijke situatie onveranderd te laten voortduren. Een vergunning geeft recht tot het uitoefenen van bepaalde activiteit, binnen maatschappelijk verantwoorde, acceptabele normen voor de omgeving.

In 2014 werd door Den Ouden gestart met een nieuwe activiteit, het drogen van mest. Bij het reguleren van deze nieuwe activiteit is uitgegaan van aannames uit een ander bedrijfsproces. Een historische vergissing die o.i. moet worden rechtgezet. Niet voor niets biedt de wetgever de mogelijkheid om maatwerk te leveren door aanvullende voorschriften te verbinden aan de vergunning. Die aanvullende voorschriften zien erop toe dat het bedrijf in kwestie de beste technieken toepast om hinder te voorkomen, dan wel tot een echt aanvaardbaar niveau te beperken. Die situatie doet zich hier voor.

Wij vinden het niet meer dan redelijk dat een bedrijf onderzoekt welke de best beschikbare technieken zijn in een bedrijfsproces om overlast maximaal te beperken. Sterker nog, gezien de oplopende emoties vanuit de aangrenzende wijk had Den Ouden dit al veel eerder kunnen doen. Vanuit onze inwoners worden al jaren duidelijke signalen afgegeven.

Uiteraard hebben wij als gemeente oog voor de financiële haalbaarheid van technische maatregelen en innovaties. Echter, mogen winstcijfers en economisch perspectief van een bedrijf de leefbaarheid van Brouwhuis letterlijk en figuurlijk verzuren? Wij vinden dat hier de grens van wat acceptabel is, wordt overschreden. Zo kan het niet langer. De leefbaarheid van onze inwoners staat al jaren onder druk. Het college van Helmond wil dat er een einde komt aan deze almaar voortdurende overlast.

Edelachtbare, ik verzoek u dan ook met klem om een besluit dat de ontstane scheefgroei zo snel mogelijk corrigeert.

 

 

 

Brouwhuis Belang bij Raad van State

17 juli 2018 waren bewoners in het nieuws. Zij eisen voor de Raad van State maatregelen tegen de stankoverlast.

Lees hier het artikel van het ED.

Het stinkt in de Helmondse wijk Brouwhuis, bewoners willen maatregelen

DEN HAAG/HELMOND – Twee omwonenden van mestverwerker Den Ouden aan de Gerstdijk eisen voor de Raad van State maatregelen tegen stankoverlast. ,,Sinds ze kippenmest zijn gaan verwerken regent het klachten”, zei een van hen, Groen Links-raadslid Bert van Sas.

De twee buurtbewoners vinden dat de provincie Noord-Brabant moet optreden tegen Den Ouden. Woordvoerders van de omgevingsdienst Zuid-Oost-Brabant zeggen dat de provincie niets kan omdat er geen overtredingen zijn.

Luchtmeting

Dat blijkt uit een luchtmeting van 10 december 2015. Volgens de Omgevingsdienst voldeed Den Ouden toen aan de norm. Maar op 1 december datzelfde jaar werd de norm wel overschreden. De omgevingsdienst erkent dit maar stelt dat de meest recente meting maatgevend is.

Op 20 juni 2016 is echter ook een overschrijding gemeten waarop de provincie had kunnen handhaven. Ook dat erkent de omgevingsdienst. Maar die laatste meting telt niet mee omdat die kwam na de beslissing op het bezwaarschrift van Van Sas en zijn buurtgenoot in de handhavingszaak.

Niet waar, stelt Van Sas. De meting was op 20 juni 2016 en de beslissing op het bezwaarschrift was op 28 juni dat jaar. Dat klopt volgens de omgevingsdienst, maar op 28 juni 2016 was er nog geen geurrapport gemaakt van de meting. De meting is dan ook volgens de omgevingsdienst terecht buiten de handhavingszaak gelaten. De Raad van State moet zich daarover uitlaten.

Niet ontvankelijk

De provincie vindt overigens dat Van Sas niet ontvankelijk moet worden verklaard omdat die op anderhalve kilometer afstand buiten de geurcontour woont. Daar zou Den Ouden niet te ruiken zijn.

Daar legt Van Sas zich niet bij neer. ,,’Het kan buiten de contour niet stinken, dus stinkt het er ook niet, zeker.”. De stank neemt sterk af als Den Ouden de koolstoffilters vervangt, stelt  Van Sas. ,,Maar na drie weken nemen de klachten weer toe”.

Woordvoerder Rob Aartsen van Den Ouden zei dat het heel moeilijk is om aan te geven waar de geur rond het bedrijventerrein vandaan komt. ,,We zitten met drie bedrijven tegen elkaar aan”’, zei hij. De andere twee zijn een slachterij en een mengvoederfabriek.

Uitspraak van de Raad van State op het handhavingsverzoek volgt.

 

 

GreenPeace

Wist u dat  Brouwhuis Belang was geïnterviewd door Greenpeace?

Dit i.v.m. de overlast van de mestverwerker, dier voederproductie en slachthuis op het BZOB in Helmond.

Lees hier het hele verhaal en kijk naar de filmpjes van bezorgde burgers.

Minder is meer!

 

 

Overleg Gemeente, Provincie, Omgevingsdienst, BZOB, Wijkraad, Brouwhuis Belang en Den Ouden ROC

Overleg Gemeente, Provincie, Omgevingsdienst, BZOB, Wijkraad, Brouwhuis Belang en Den Ouden ROC

4-7-2018 Helmond: Den Ouden ROC is in Helmond  uit op capaciteit uitbreiding, oplossen van stankoverlast staat onder aan het lijstje. Brouwhuis Belang en Wijkraad Brouwhuis zijn duidelijk; al 30 jaar blijkt er geen technisch-economische oplossing te zijn voor de stankoverlast. Het huidige plan voldoet niet. Den Ouden ROC  kan beter een plan maken om te verhuizen. De volgende stap wordt Den Ouden ROC civiel rechtelijk aan te pakken. Antoinette Maas: Den Ouden ROC “Zoek naar een oplossing met draagvlak bij de bewoners. Waarom productie verhogen? Zorg eerst dat de overlast weg is.

Wethouder Antoinette Maas heeft het beste voor met de bewoners van Brouwhuis en Helmond. Zij wil echt iets doen aan de stankoverlast in de stad. Niet alleen die van Den Ouden, er zal ook met andere bedrijven gesproken worden.

 U bent gewaarschuwd. IK ZIT HIER NOG MINIMAAL 4 JAAR

Overleg Gemeente 2-7-2018

Aanwezig: Gemeente Helmond, Wethouder, Provincie, Omgevingsdienst, Wijkraad, Brouwhuisbelang, BZOB.

Wethouder Antoinette Maas; begint het overleg en geeft aan gezamenlijk een oplossing te willen vinden. Zij hoopt dat de nieuwe vergunning door kan gaan zonder dat een  rechter hier een uitspraak over hoeft te doen. Er zijn beroepen en voorlopige voorzieningen ingediend. Jaren procederen is niet wenselijk.

Ambtenaar gemeente Helmond; belangrijk dat we tot een overeenkomst komen. Zij doelt op vandaag en ik reageer meteen: BB geeft aan dat ze niet namens bewoners ook maar ergens een akkoord op geeft. Organiseer een publieke bijeenkomst voor alle bewoners en vraag wat zij ervan vinden. Wethouder Antoinette Maas geeft aan; we sluiten vandaag geen overeenkomst.

Gedeputeerde Johan van Hout; geeft aan dat de nieuwe vergunning een belangrijke stap is in de verbetering van de leefomgeving. Huidige vergunning betekent overlast en Den Ouden voldoet aan de vergunde norm. Handhaven gebeurt nu op basis van metingen aan de schoorsteen, de gedeputeerde wil handhaven op overlast.  Dit is beter geregeld in de nieuwe vergunning.
BB: ok, het is vrijdagmiddag en het stinkt. Ik meld overlast samen met andere bewoners, Omgevingsdienst moet handhaven. Stinkt het dan Zaterdag nog? Ja dus, want zo snel werkt het niet…

Brouwhuis Belang; geeft aan dat ze geen voorstander is van technologische oplossingen en de nieuwe vergunning. Een mestverwerker hoort niet naast een woonwijk.  BB vraagt dan ook naar de mogelijkheden voor het verplaatsen van Den Ouden naar een nieuwe locatie.

Hier wordt niet echt positief op gereageerd. Gedeputeerde geeft aan dat het financieel niet haalbaar is en dat er geen andere locatie beschikbaar en/of geschikt is.

Wat verhuizen betreft…. Misschien moeten bewoners dan maar verhuizen zegt Johan van Hout ???? BB; mensen wonen hier al meer dan  20 jaar. Moeten we vragen om een oprotpremie net zoals in Moerdijk??

Het stankoverlast probleem is een technisch probleem, alleen Den Ouden kan dit oplossen en niemand anders of ze gaan de productie verplaatsen.

BZOB-vertegenwoordiger; Ook bedrijven hebben overlast op het BZOB maar niet alleen van Den Ouden. Ook van Van Rooi, Coppens en de Nerts farm wordt genoemd.

Antoinette geeft aan dat ook deze overlast-gevende bedrijven aan de beurt komen. Nu betreft het alleen Den Ouden ROC en hun plan.

Den Ouden ROC; Den Ouden is zich bewust van de overlast die zij veroorzaken en wil dit dan ook proberen op te lossen. Den Ouden ROC wil graag snel een nieuwe vergunning zodat zij: een Aerox systeem kan plaatsen, de schoorsteen kan verhogen, recht krijgt op stikstof uitstoot en de capaciteit kan verhogen. Ze willen 7 dagen per week produceren!!! Er zijn testen gedaan en berekeningen zijn gemaakt. Den Ouden ROC wil zekerheid m.b.t. capaciteit uitbreiding.

Wijkraad Brouwhuis; Wijkraad komt met Historie. Al sinds 1993 wordt er naar technische-economische oplossingen gezocht om stankoverlast op te lossen. Tot heden toe zonder resultaat. Vertrouwen van bewoners is weg. Alle tot nu toe gevoerde gesprekken hebben geen resultaat gehad. Ook de Wijkraad vindt dat er voor Den Ouden geen plaats meer is in Helmond. De volgende stap is Den Ouden ROC civiel rechtelijk aan te pakken, verschillende bewoners vragen hier om!

BrouwhuisBelang; Wil niet op de stoel gaan zitten van Den Ouden ROC, maar wel duidelijk maken dat het plaatsen van de Aerox een maatregel is om de stankoverlast te verminderen. De schoorsteen verhoging en capaciteit uitbreiding niet, dit leidt tot meer stank. Laat eerst maar zien dat de Aerox werkt. Hierna pas kijken naar verhogen schoorsteen.

Den Ouden ROC; Stelt dat dit niet mogelijk is, zonder schoorsteen verhoging werkt de Aerox niet.

Website van Aerox:

 Dankzij de injectietechnologie is het systeem eenvoudig in het productieproces te integreren. De productie hoeft niet stilgelegd te worden en er zijn geen grote aanpassingen aan de installaties nodig.

Gedeputeerde; De uitslag van het onderzoek en berekeningen liggen nu bij de omgevingsdienst ter beoordeling. De omgevingsdienst is hier nog mee bezig en ze bekijken het kritisch. Er zou door Den Ouden ROC gekeken kunnen worden naar maatregelen, die niet vergunnings- maar wel meldingsplichtig zijn. Er is nog 3 jaar tijd om de vergunning aan te passen m.b.t. de stikstof uitstoot.

Den Ouden; We kunnen in de planning rekening houden met de windrichting, maar  het plaatsen van de Aerox is niet mogelijk. De Aerox gebruikt heel veel elektrische energie en vergt een miljoenen investering voor aanpassingen. Daarvoor moet de vergunning aangepast worden.

Website van Aerox:

 De Aerox-Injector heeft daarom relatief weinig elektriciteit nodig, wat het een duurzame en kosteneffectieve technologie maakt. Dankzij de injectietechnologie is het systeem eenvoudig in het productieproces te integreren.

Wethouder Antoinette Maas; Zoek naar een oplossing met draagvlak van de bewoners.

Waarom productie verhogen? Zorg eerst maar dat de overlast weg is.

Einde overleg.

2e gesprek wordt gepland door de Gemeente.