Rechter vindt dat mestverwerker Den Ouden in Helmond vertrouwen van wijk moet winnen

Hier onder het verslag van ED.nl over de rechtzaak van vandaag 5-2-2019.
Onze standpunten hebben we vandaag nogmaals goed duidelijk kunnen maken.
De rechter heeft een duidelijk beeld van de overlast die de bewoners ervaren.
Wij zijn erg blij met de ondersteuning van de gemeente en met name van onze wethouder Antoinette Maas.
Wij, Brouwhuisbelang / bewoners, willen een einde aan de stankoverlast.
Eerst ruiken en dan geloven.
We willen zeker niet tegen een hogere schoorsteen aan kijken en dan ook nog in het weekeinde stank ervaren!
Dus alleen in de volgende volgorde:
Den Ouden moet het vertrouwen terug winnen van de bewoners.
Met bijv. stank reducerende maatregelen op de bestaande schoorsteen.
Als dit werkt willen we pas mee denken over een verhoging van de schoorsteen.
Als deze combinatie geen overlast veroorzaakt, dan valt er pas te praten over verhoogde productie!

 

 

HELMOND – De Helmondse mestverwerker Den Ouden zou vertrouwen moeten terugwinnen onder de inwoners van de wijk Brouwhuis. Als die minder stank ervaren, kan Den Ouden misschien sneller sympathie krijgen om uit te breiden.

Dat gratis advies kreeg Den Ouden dinsdagochtend van bestuursrechter Maarten Verhoeven. In Den Bosch probeerde hij helderheid te krijgen in een langslepend conflict tussen de mestverwerker aan de ene kant en Brouwhuis, de gemeente Helmond en de provincie aan de andere kant. Het advies van de rechter betekent juridisch overigens niks, hij sprak het uit omdat hij merkte hoezeer de partijen tegenover elkaar staan.

Over vier weken doet Verhoeven wel alvast uitspraak over de vraag: is het terecht dat Den Ouden sinds 2018 aan strengere regels moet voldoen? Den Ouden vindt van niet. De provincie, de wijk en Helmond vinden van wel. De provincie legde de zogeheten maatwerkvoorschriften op, omdat Den Ouden bij controles méér stank uitstootte dan in de vergunning is toegestaan.
Den Ouden bestrijdt dit en vindt dat het bedrijf harder wordt aangepakt dan andere op industrieterrein BZOB. Bovendien bestaat er discussie over de manier waarop de provincie geuroverlast meet. De rechter kwam er afgelopen zomer niet uit en vroeg hulp van het onafhankelijke onderzoeksbureau STAB.
Dat concludeerde onder meer, dat de huidige manier waarop Den Ouden de stank probeert te verminderen, niet afdoende is. Een hogere schoorsteen bouwen helpt wel. Al helemaal als die pijp voorzien is van een speciale techniek om stank af te breken, de zogeheten koude-plasma-methode.
Stankruzie
En dan komt nu het ingewikkelde van de stankruzie in Helmond. Den Ouden is bereid de fabriek te vernieuwen om de geurhinder tegen te gaan. De wijk juicht een betere schoorsteen en schone techniek toe. Maar, Den Ouden wil hierin alleen geld steken als het de productiecapaciteit tegelijkertijd mag vergroten. De wijk Brouwhuis, Helmond en de provincie vrezen dat dan alle moeite voor niks is. Zij willen eerst bewijs.
„Eerst ruiken, dan geloven dus,” vatte de rechter samen. Ga nog eens om tafel, opperde Verhoeven dinsdag. „Dat hebben we gedaan”, zei directeur Jeroen den Ouden. Afgelopen zomer liep een overleg tussen het bedrijf, omwonenden, gemeente en provincie vast. „Toen lag dezelfde suggestie op tafel als u nu doet”, zei de Helmondse wethouder Antoinette Maas tegen de rechter. „In de tussentijd ervaren de inwoners elke dag geuroverlast. We willen een uitspraak en een oplossing.”
De uitspraak over strengere regels volgt binnen vier weken. Over een oplossing zei de rechter: „Die zit vooral in het vertrouwen dat Den Ouden moet terugwinnen in de omgeving.”

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter