Nog meer Zware Industrie? update

UPDATE!

Bericht ED van 9-10-2018 over BZOB uitbreiding lijkt niet helemaal te kloppen!
Vandaag 9-10-2018, na de berichten van het ED, is Brouwhuis Belang en de Wijkraad weer in gesprek geweest met de gemeente over de voortgang van de stankoverlast van o.a. Den Ouden. Brouwhuis Belang heeft direct vragen gesteld over dit artikel. Standpunt gemeente: Onderzoek naar mogelijke uitbreiding BZOB-zuid wordt gestart.
BZOB-zuid:  minder dicht bij woongebieden en bestemd voor duurzame, groene en veilige bedrijven. Geen zware industrie!

In dit bericht tevens de Raad informatie brief.

RIB 080 Update bedrijventerreinen

vandaag 9-10-2018 in het ED

Wij van Brouwhuis belang vinden dat de gemeente eerst de huidige shit op moet lossen! Nog meer zware industrie kan echt niet! 

Helmond onderzoekt uitbreiding BZOB-Zuid, ondanks
bezwaren

HELMOND – Ondanks bezwaren van het waterschap en buurgemeente Asten, gaat Helmond toch onderzoeken of het
industrieterrein BZOB naar het zuiden kan uitbreiden. In de eerste drie maanden van 2019 wil Helmond hierover een besluit
nemen.
De uitbreiding naar het zuiden is volgens Helmond nodig omdat de vierkante meters voor zware industrie in de stad aan het opraken
zijn. Het bestaande BZOB-terrein ten zuiden van de wijk Brouwhuis is nagenoeg vol. Het naastgelegen bos was ooit in beeld voor
uitbreiding, maar het in mei aangetreden gemeentebestuur wil die bomen behouden.

De wens om zuidwaarts uit te breiden, stuitte in mei op verzet bij Waterschap Aa en Maas. Het beoogde nieuwe industriegebied is
overloopgebied voor de Astense Aa. Als dat verandert in bedrijventerrein, kan overtollig regen- en grondwater mogelijk niet goed
wegstromen, aldus het waterschap.

Droge voeten
Dijkgraaf Lambert Verheijen is nog steeds tegen het plan. „Ik heb de Helmondse wethouder Jos van Bree gewezen op onze bezwaren,
en op het belang van droge voeten voor Helmond. Ook heb ik de suggestie gedaan om in de regio te kijken naar andere mogelijke
uitbreidingen voor industrie.” Van Bree wil toch een onderzoek starten en heeft het waterschap uitgenodigd daaraan mee te
werken. „Daartoe ben ik bereid”, zegt Verheijen. „Op die manier kunnen we invloed houden op het onderzoek.”

De Astense Aa is tevens de grens met buurgemeente Asten. Zij is ook niet blij met het plan. Wethouder Theo Martens noemde in mei de
wens van Helmond een ‘move die ons verbaast’. Het plan druist volgens hem in tegen provinciale afspraken. „Aan beide kanten van de
grens is waterberging voorzien. Als je de bestemming daarvan verandert, heeft dat grote gevolgen voor de rest van het gebied,” zei
Martens in mei. Hiermee doelt Martens op de groene omgeving van Diesdonk.

Motorcrossbaan
De strook ten zuiden van het BZOB-terrein levert op papier veertig hectare nieuwe bedrijfsgrond op. Helmond gaat ook onderzoeken of
Varenschut-Noord te ontwikkelen is tot zo’n twintig hectare nieuw bedrijventerrein. Hier is lichtere industrie voorzien. In het gebied nabij
de Beemdweg ligt nu onder meer een motorcrossbaan. Helmond erkent dat er volop ‘knelpunten’ zijn, ook voor BZOB-Zuid. De komende
maanden wil de gemeente uitzoeken wat nieuw industriegebied gaat kosten, hoe de bereikbaarheid uitpakt en of alles past binnen de
regels voor natuur en milieu.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter