Helmondse mestverwerker Den Ouden blijft nog wel even stinken

Hier het verhaal uit Ed vandaag 14-8-2018:

Helmondse mestverwerker Den Ouden blijft nog wel even stinken
DEN BOSCH – Mestverwerker Den Ouden uit Helmond hoeft waarschijnlijk voorlopig niks met een opdracht van de provincie. Dat werd maandagmiddag duidelijk tijdens een zitting bij de voorzieningenrechter in Den Bosch. En dus blijft het nog wel even stinken in de wijk Brouwhuis.

Een voorzieningenrechter buigt zich over verzoeken om besluiten op te schorten totdat er een definitief oordeel is in een juridische procedure. In dit geval wil Den Ouden voorkomen dat het al aan strenge eisen moet voldoen om stankoverlast voor de omgeving te beperken terwijl er nog rechtszaken lopen.

Geurhinderzaken zijn vaak (technisch) complex. Daarom wordt de bodemprocedure tussen Den Ouden en de provincie voorgelegd aan de Meervoudige Kamer, meldde de voorzieningenrechter maandag direct. Dat kan echter op zijn vroegst begin december. Gezien de zwaarte van de zogeheten maatwerkvoorschriften die de provincie Den Ouden onlangs oplegde, kan het bijna niet anders of die worden dus op pauze gezet.

Waterzuivering
Den Ouden zit op Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant (BZOB) aan de zuidkant van Helmond. Het bedrijf kwam de laatste jaren geregeld negatief in het nieuws, onder meer vanwege lekkende mestsilo’s. In augustus vorig jaar liep zoveel vloeibare mest in het openbare riool, dat de waterzuivering in Aarle-Rixtel uren stillag en pas een paar dagen later weer normaal functioneerde.

Maar het is vooral de stankoverlast in met name Brouwhuis die de gemoederen bezighoudt. Bewoners van deze wijk nabij BZOB zijn het zat, zo bleek uit een geurbelevingsonderzoek. Mensen gaven onder meer aan dat ze in de zomer vaak niet buiten kunnen eten, niet met open raam kunnen slapen en de was niet buiten kunnen ophangen. Want het stinkt, te erg en te vaak.

Metingen
Dat is ook objectief vastgesteld, verklaarde een medewerker van de provincie tijdens de zitting bij de voorzieningenrechter. Bij de schoorsteen van Den Ouden zijn veertien metingen gedaan en in meer dan de helft van de gevallen overschreed het bedrijf het vastgelegde aanvaardbare hinderniveau, aldus de man. Vandaar de strenge maatwerkvoorschriften.

Volgens de advocaat van Den Ouden heeft de provincie niet de juiste procedure gevolgd en is zij daarom niet bevoegd om zulke voorschriften op te leggen. „Aan de geldende normen kunnen we voldoen, aan deze maatwerkvoorschriften niet”, gaf een medewerker van Den Ouden de rechter mee.

De Helmondse wethouder Antoinette Maas liet als inspreker weten: „Het kan zo niet langer.” Zo goed als zeker is het tegenovergestelde het geval.

Inbreng gemeente Helmond zitting 13 augustus 2018

Edelachtbare,

Vandaag sta ik hier als wethouder van Helmond, maar vooral als bestuurlijk vertegenwoordiger van alle inwoners van Brouwhuis. Zij ondervinden al jarenlang geurhinder, of beter gezegd stankoverlast. Overlast van een onaanvaardbaar niveau.

Het staat voor ons vast dat de bedrijfsactiviteiten van Den Ouden stankoverlast veroorzaken voor de inwoners van de woonwijk Brouwhuis. Het drogen van mest leidt tot talrijke klachten vanuit die woonwijk, de verwerking ervan zorgt voor een zeer onaangename, doordringende geur. Een geur die mensen in de zomer naar binnen dwingt. Dit betekent niet samen buiten eten en niet met open raam slapen. Buiten de was ophangen is ondoenlijk, evenals een verjaardagsfeestje organiseren in de tuin. Bewoners plakken noodgedwongen hun brievenbus af om de geur buitenshuis te houden.

Is dit nu een aanvaardbaar hinderniveau? Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van wet- en regelgeving?

In onze ogen is de huidige vergunning van Den Ouden volstrekt ontoereikend om de omgeving te beschermen tegen stankoverlast. Het kan niet zo zijn dat een destijds verleende vergunning wordt gebruikt als vrijbrief om tot in de lengte der jaren een dergelijke situatie onveranderd te laten voortduren. Een vergunning geeft recht tot het uitoefenen van bepaalde activiteit, binnen maatschappelijk verantwoorde, acceptabele normen voor de omgeving.

In 2014 werd door Den Ouden gestart met een nieuwe activiteit, het drogen van mest. Bij het reguleren van deze nieuwe activiteit is uitgegaan van aannames uit een ander bedrijfsproces. Een historische vergissing die o.i. moet worden rechtgezet. Niet voor niets biedt de wetgever de mogelijkheid om maatwerk te leveren door aanvullende voorschriften te verbinden aan de vergunning. Die aanvullende voorschriften zien erop toe dat het bedrijf in kwestie de beste technieken toepast om hinder te voorkomen, dan wel tot een echt aanvaardbaar niveau te beperken. Die situatie doet zich hier voor.

Wij vinden het niet meer dan redelijk dat een bedrijf onderzoekt welke de best beschikbare technieken zijn in een bedrijfsproces om overlast maximaal te beperken. Sterker nog, gezien de oplopende emoties vanuit de aangrenzende wijk had Den Ouden dit al veel eerder kunnen doen. Vanuit onze inwoners worden al jaren duidelijke signalen afgegeven.

Uiteraard hebben wij als gemeente oog voor de financiële haalbaarheid van technische maatregelen en innovaties. Echter, mogen winstcijfers en economisch perspectief van een bedrijf de leefbaarheid van Brouwhuis letterlijk en figuurlijk verzuren? Wij vinden dat hier de grens van wat acceptabel is, wordt overschreden. Zo kan het niet langer. De leefbaarheid van onze inwoners staat al jaren onder druk. Het college van Helmond wil dat er een einde komt aan deze almaar voortdurende overlast.

Edelachtbare, ik verzoek u dan ook met klem om een besluit dat de ontstane scheefgroei zo snel mogelijk corrigeert.

 

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter