Overleg Gemeente, Provincie, Omgevingsdienst, BZOB, Wijkraad, Brouwhuis Belang en Den Ouden ROC

Overleg Gemeente, Provincie, Omgevingsdienst, BZOB, Wijkraad, Brouwhuis Belang en Den Ouden ROC

4-7-2018 Helmond: Den Ouden ROC is in Helmond  uit op capaciteit uitbreiding, oplossen van stankoverlast staat onder aan het lijstje. Brouwhuis Belang en Wijkraad Brouwhuis zijn duidelijk; al 30 jaar blijkt er geen technisch-economische oplossing te zijn voor de stankoverlast. Het huidige plan voldoet niet. Den Ouden ROC  kan beter een plan maken om te verhuizen. De volgende stap wordt Den Ouden ROC civiel rechtelijk aan te pakken. Antoinette Maas: Den Ouden ROC “Zoek naar een oplossing met draagvlak bij de bewoners. Waarom productie verhogen? Zorg eerst dat de overlast weg is.

Wethouder Antoinette Maas heeft het beste voor met de bewoners van Brouwhuis en Helmond. Zij wil echt iets doen aan de stankoverlast in de stad. Niet alleen die van Den Ouden, er zal ook met andere bedrijven gesproken worden.

 U bent gewaarschuwd. IK ZIT HIER NOG MINIMAAL 4 JAAR

Overleg Gemeente 2-7-2018

Aanwezig: Gemeente Helmond, Wethouder, Provincie, Omgevingsdienst, Wijkraad, Brouwhuisbelang, BZOB.

Wethouder Antoinette Maas; begint het overleg en geeft aan gezamenlijk een oplossing te willen vinden. Zij hoopt dat de nieuwe vergunning door kan gaan zonder dat een  rechter hier een uitspraak over hoeft te doen. Er zijn beroepen en voorlopige voorzieningen ingediend. Jaren procederen is niet wenselijk.

Ambtenaar gemeente Helmond; belangrijk dat we tot een overeenkomst komen. Zij doelt op vandaag en ik reageer meteen: BB geeft aan dat ze niet namens bewoners ook maar ergens een akkoord op geeft. Organiseer een publieke bijeenkomst voor alle bewoners en vraag wat zij ervan vinden. Wethouder Antoinette Maas geeft aan; we sluiten vandaag geen overeenkomst.

Gedeputeerde Johan van Hout; geeft aan dat de nieuwe vergunning een belangrijke stap is in de verbetering van de leefomgeving. Huidige vergunning betekent overlast en Den Ouden voldoet aan de vergunde norm. Handhaven gebeurt nu op basis van metingen aan de schoorsteen, de gedeputeerde wil handhaven op overlast.  Dit is beter geregeld in de nieuwe vergunning.
BB: ok, het is vrijdagmiddag en het stinkt. Ik meld overlast samen met andere bewoners, Omgevingsdienst moet handhaven. Stinkt het dan Zaterdag nog? Ja dus, want zo snel werkt het niet…

Brouwhuis Belang; geeft aan dat ze geen voorstander is van technologische oplossingen en de nieuwe vergunning. Een mestverwerker hoort niet naast een woonwijk.  BB vraagt dan ook naar de mogelijkheden voor het verplaatsen van Den Ouden naar een nieuwe locatie.

Hier wordt niet echt positief op gereageerd. Gedeputeerde geeft aan dat het financieel niet haalbaar is en dat er geen andere locatie beschikbaar en/of geschikt is.

Wat verhuizen betreft…. Misschien moeten bewoners dan maar verhuizen zegt Johan van Hout ???? BB; mensen wonen hier al meer dan  20 jaar. Moeten we vragen om een oprotpremie net zoals in Moerdijk??

Het stankoverlast probleem is een technisch probleem, alleen Den Ouden kan dit oplossen en niemand anders of ze gaan de productie verplaatsen.

BZOB-vertegenwoordiger; Ook bedrijven hebben overlast op het BZOB maar niet alleen van Den Ouden. Ook van Van Rooi, Coppens en de Nerts farm wordt genoemd.

Antoinette geeft aan dat ook deze overlast-gevende bedrijven aan de beurt komen. Nu betreft het alleen Den Ouden ROC en hun plan.

Den Ouden ROC; Den Ouden is zich bewust van de overlast die zij veroorzaken en wil dit dan ook proberen op te lossen. Den Ouden ROC wil graag snel een nieuwe vergunning zodat zij: een Aerox systeem kan plaatsen, de schoorsteen kan verhogen, recht krijgt op stikstof uitstoot en de capaciteit kan verhogen. Ze willen 7 dagen per week produceren!!! Er zijn testen gedaan en berekeningen zijn gemaakt. Den Ouden ROC wil zekerheid m.b.t. capaciteit uitbreiding.

Wijkraad Brouwhuis; Wijkraad komt met Historie. Al sinds 1993 wordt er naar technische-economische oplossingen gezocht om stankoverlast op te lossen. Tot heden toe zonder resultaat. Vertrouwen van bewoners is weg. Alle tot nu toe gevoerde gesprekken hebben geen resultaat gehad. Ook de Wijkraad vindt dat er voor Den Ouden geen plaats meer is in Helmond. De volgende stap is Den Ouden ROC civiel rechtelijk aan te pakken, verschillende bewoners vragen hier om!

BrouwhuisBelang; Wil niet op de stoel gaan zitten van Den Ouden ROC, maar wel duidelijk maken dat het plaatsen van de Aerox een maatregel is om de stankoverlast te verminderen. De schoorsteen verhoging en capaciteit uitbreiding niet, dit leidt tot meer stank. Laat eerst maar zien dat de Aerox werkt. Hierna pas kijken naar verhogen schoorsteen.

Den Ouden ROC; Stelt dat dit niet mogelijk is, zonder schoorsteen verhoging werkt de Aerox niet.

Website van Aerox:

 Dankzij de injectietechnologie is het systeem eenvoudig in het productieproces te integreren. De productie hoeft niet stilgelegd te worden en er zijn geen grote aanpassingen aan de installaties nodig.

Gedeputeerde; De uitslag van het onderzoek en berekeningen liggen nu bij de omgevingsdienst ter beoordeling. De omgevingsdienst is hier nog mee bezig en ze bekijken het kritisch. Er zou door Den Ouden ROC gekeken kunnen worden naar maatregelen, die niet vergunnings- maar wel meldingsplichtig zijn. Er is nog 3 jaar tijd om de vergunning aan te passen m.b.t. de stikstof uitstoot.

Den Ouden; We kunnen in de planning rekening houden met de windrichting, maar  het plaatsen van de Aerox is niet mogelijk. De Aerox gebruikt heel veel elektrische energie en vergt een miljoenen investering voor aanpassingen. Daarvoor moet de vergunning aangepast worden.

Website van Aerox:

 De Aerox-Injector heeft daarom relatief weinig elektriciteit nodig, wat het een duurzame en kosteneffectieve technologie maakt. Dankzij de injectietechnologie is het systeem eenvoudig in het productieproces te integreren.

Wethouder Antoinette Maas; Zoek naar een oplossing met draagvlak van de bewoners.

Waarom productie verhogen? Zorg eerst maar dat de overlast weg is.

Einde overleg.

2e gesprek wordt gepland door de Gemeente.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter